تبدیل به unsigned int

برای تبدیل داده به نوع unsigned int از دستور زیر استفاه میکنیم:

(unsigned int)x

 • x: داده ورودی (از هر نوعی میتواند باشد)

چه چیزی را برمیگرداند؟

داده را به unsigned int تبدیل میکند و بازگشت میدهد.

تبدیل به unsigned long

برای تبدیل داده به نوع unsigned long از دستور زیر استفاه میکنیم:

(unsigned long)x

 • x: داده ورودی (از هر نوعی میتواند باشد)

چه چیزی را برمیگرداند؟

داده را به unsigned longتبدیل میکند و بازگشت میدهد.

تبدیل به byte

برای تبدیل داده به نوع byte از دستور زیر استفاه میکنیم:

(byte)x

byte(x)

 • x: داده ورودی (از هر نوعی میتواند باشد)

چه چیزی را برمیگرداند؟

داده را به byte تبدیل میکند و بازگشت میدهد.

تبدیل به char

برای تبدیل داده به نوع char از دستور زیر استفاه میکنیم:

همچنین اگر در مورد این مطلب سوالی داشتید در انتهای صفحه در قسمت نظرات بپرسید

(char)x

char(x)

 • x: داده ورودی (از هر نوعی میتواند باشد)

چه چیزی را برمیگرداند؟

داده را به char تبدیل میکند و بازگشت میدهد.

تبدیل به float

برای تبدیل داده به نوع float از دستور زیر استفاه میکنیم:

(float)x

float(x)

 • x: داده ورودی (از هر نوعی میتواند باشد)

چه چیزی را برمیگرداند؟

داده را به float تبدیل میکند و بازگشت میدهد.

تبدیل به int

برای تبدیل داده به نوع int از دستور زیر استفاه میکنیم:

(int)x

int(x)

 • x: داده ورودی (از هر نوعی میتواند باشد)

چه چیزی را برمیگرداند؟

داده را به int تبدیل میکند و بازگشت میدهد.

تبدیل به long

برای تبدیل داده به نوع long از دستور زیر استفاه میکنیم:

(long)x

long(x)

 • x: داده ورودی (از هر نوعی میتواند باشد)

چه چیزی را برمیگرداند؟

داده را به long تبدیل میکند و بازگشت میدهد.

تبدیل به word

برای تبدیل داده به نوع word از دستور زیر استفاه میکنیم:

(word)x

word(x)

 • x: داده ورودی (از هر نوعی میتواند باشد)

چه چیزی را برمیگرداند؟

داده را به word تبدیل میکند و بازگشت میدهد.

 

منبع: سایت آیرنکس

 • فرزانه سادات عظیمی
 • شهریور 12, 1400
 • 1793 بازدید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بستن
مقایسه